ECDL sylabus

Veřejně dostupný, ECDL Foundation periodicky aktualizovaný okruh témat, který definuje věcný obsah pojmu "Základní počítačová gramotnost".

Pro základní testování ECDL je dostupný Sylabus ve verzi 5.0 (2003). Originál v angličtině a odpovídající vzorové testy jsou k dispozici na stránkách ECDL Foundation.


ZÁKLADNÍ MODULY ECDL

Úroveň znalostí a dovedností pro práci s počítačem je definována v ECDL Sylabu a je rozvržena do sedmi základních testovacích modulů, z nichž každý lze splnit samostatně. Test z prvního modulu je teoretický, ostatní jsou praktické. Po úspěšném absolvování testů z libovolných 4 modulů může uchazeč získat Osvědčení ECDL Start, ale ECDL Certifikát získává jen ten, kdo úspěšně složí testy ze všech 7 následujících modulů:

1. Základy informačních technologií

základy IT - přínos práce na PC a jeho využití v praxi - příklady
informační technologie a společnost - člověk versus počítač
bezpečnost dat, ochrana autorských práv, protipirátské aktivity
hardware, software, operační systémy a druhy aplikací
komunikace, elektronická pošta, organizace pomocí IT


2. Používání PC a správa souborů

používání počítače a správa souborů
tvorba adresářové struktury a její filozofie
kopírování souborů
nastavení uživatelského prostředí na počítači


3. Textový editor

filozofie práce s textem v textovém programu
formátování písma, odstavců a dokumentu
vlastní úprava textu a pravidla související
možnosti tiskových výstupů a vlastní tisk dokumentů


4. Tabulkový kalkulátor

filozofie práce s tabulkovým programem
formátování buňky a tabulky
práce v tabulce - vkládání vzorců a funkcí
možnosti adresování v tabulce při kopírování
tvorba grafů a databází
možnosti tiskových výstupů a vlastní tisk tabulek


5. Databáze

filozofie práce s databází
vytvoření seznamu
definice textových a číselných polí
výběr položek a jejich zpracování
ukládaní dat


6. Grafické možnosti PC a způsoby a možnosti elektronické prezentace

grafické možnosti kreslicích programů a jejich použití (desktop publishing)
vkládání grafických objektů do jiných dokumentů
tvorba elektronické prezentace pomocí počítače
možnosti použití připravených grafických objektů - organizační grafy
možnosti ukládání na jiná než běžná média


7. Služby informační sítě

filozofie práce v síťovém prostředí - klady a zápory
možnosti práce v síti - sdílení informací, bezpečnost
elektronická pošta - způsob využívání
Internet a intranet - filozofie tohoto fenoménu
vyhledávání informací a jejich zpracováníV současné době je pro získání certifikátu ECDL nutné mít znalosti definované v Sylabus verze 5.
Viz také www.ecdl.cz.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz