Jak probíhá testování ECDL

ECDL testování má svá velmi přísná pravidla. Zde najdete jejich výčet, abyste věděli, co vás v den testování čeká.

Uchazeč vykoná jeden až sedm testových modulů, podle svého výběru. Modul je sada otázek, na které uchazeč odpovídá nebo, které provádí na počítači v časovém limitu maximálně 45 minut. Pro úspěšné složení modulu musíte získat alespoň 80 % všech bodů, za který je test.

1. Musíte se dostavit v termínu, který je uveden na Vaší pozvánce. Pokud se nemůžete z vážného důvodu testování zúčastnit, dejte tuto skutečnost vědět manažerovi střediska
2. Prokážete svoji totožnost, zaplatíte poplatek za testování a za index (pokud jej ještě nemáte).
3. Každému uchazeči bude určen jeden počítač, na kterém bude pracovat a podepíšete přihlášku k testování.
4. Akreditovaný tester, který vede testování, Vás seznámí s právy a povinnostmi uchazeče.
5. Testování je zahájeno okamžikem, kdy od testera obdržíte zadání*. (Pořadí testovaných modulů je libovolné, mezi jednotlivými moduly můžete opustit učebnu, maximální doba na jeden modul je 45 minut)
6. Jakmile tester předá uchazeči zadání, napíše na tabuli čas, do kdy musí uchazeč nejpozději dokončit svoji práci na daném modulu a v tuto dobu nesmí uchazeč opustit učebnu.
7. Pro uchazeče testování končí odevzdáním odpovědí k poslednímu modulu.
8. Jakmile odevzdá poslední uchazeč, tester předá všechny odpovědi všech uchazečů dalšímu testerovi (testerům) k opravení. Oprava probíhá anonymně.
9. Výsledky testů jsou obvykle známy do sedmi dnů a jsou uchazeči sděleny e-mailem, nebo po domluvě i jinak (SMS, poštou, fax, ap.)


CO SI VZÍT S SEBOU NA TESTOVÁNÍ

Několik rad jak se vybavit na testování :-)

ECDL index, pokud jej již vlastníte.
Nezapomeňte si vzít nějaký doklad, kterým prokážete svoji totožnost (občanský průkaz nebo cestovní pas, řidičský průkaz nestačí) - před zahájením testování musí tester provést personifikaci indexu.
Doporučujeme vzít s sebou nějaké občerstvení, testování probíhá poměrně dlouho a obvykle se nedělá přestávka na oběd. Malou svačinku si můžete dopřát v pauze mezi moduly.
Na škodu není optimismus a dobrá nálada.

 

*Zadání je list papíru s otázkami a úkoly, které uchazeč na počítači vypracuje. Zadání za žádných okolností nesmí opustit testovací místnost.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz