ECDL akreditace VŠPJ

Každé akreditované středisko musí mít následující akreditace:

Akreditované testovací středisko
Akreditované testovací středisko je samostatný podnikatelský subjekt, právnická osoba, smluvní strana, se kterou ČSKI uzavřela Smlouvu o akreditaci pro testování ECDL a jejíž činnost, personální i technické vybavení pro testování ECDL jsou přesně v této Smlouvě a jejích dodatcích specifikovány.

Akreditované testovací středisko ID
Vysoká škola polytechnická Jihlava CZ142Akreditovaní testeři
Akreditovaný tester ECDL je fyzická osoba, která vlastní platný certifikát o akreditaci testera ECDL, je přítomna průběhu testování ECDL v akreditovaných učebnách, toto testování vede, nebo hodnotí testy.

jméno ID funkce e-mail
Hana Vojáčková CZT0372 manažer střediska, tester hana.vojackova()vspj.cz
František Smrčka CZT0378 asistent manažera, tester frantisek.smrcka()vspj.cz
Michal Bílek CZT0209 tester michal.bilek()vspj.czAkreditovaná testovací místnost
Akreditovaná testovací místnost pro ECDL testování je místnost, která je vybavená a označená v souladu s podmínkami ČSKI. Alespoň jedna taková místnost musí být součástí Akreditovaného testovacího střediska.
Akreditované testovací středisko na VŠPJ má pro ECDL akreditovánu učebnu U3V pod označením CZU0234.
Učebna je vybavena moderními počítači, dataprojektorem.
Naše středisko má k dispozici celkem 20 akademicých licencí pro ECDL platformu. Licence je částečně omezena pro oblast školství.


Akreditovaná SW platforma
Akreditovaná SW platforma je programové vybavení, které je instalováno na počítačích v akreditované místnosti za účelem ECDL testování. Musí poskytovat služby, které jsou předmětem testování podle ECDL sylabu. Zahrnuje operační systém včetně podpory pro komunikaci prostřednictvím Internetu a typické kancelářské programové vybavení s textovým editorem, tabulkovým kalkulátorem, prezentačním a databázovým programem. SW platformy pro ECDL akredituje výhradně ČSKI.

Na akreditované místnosti akreditovaného testovacího střediska VŠP Jihlava je instalován následující software (akreditace SW1529):

modul SW produkt
modul 2 - operační systém Windows 7 CZ a Windows Explorer CZ
modul 3 - textový editor Word 2010 CZ
modul 4 - tabulkový kalkulátor Excel 2010 CZ
modul 5 - databázový systém Access 2010 CZ
modul 6 - presentační systém PowerPoint 2010 CZ
modul 7 - služby informačních sítí Internet Explorer CZ a Outlook 2010 CZ

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz